สถิติ
เปิดเมื่อ25/07/2011
อัพเดท15/01/2013
ผู้เข้าชม40746
แสดงหน้า54494
ปฎิทิน
April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
AdsOne.com

เทิดทูนสถาบัน

เทิดทูนสถาบัน
อ้างอิง อ่าน 729 ครั้ง / ตอบ 60 ครั้ง

สลาตัน
 เรารักในหลวง
 
สลาตัน [125.26.215.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
4
อ้างอิง

นศท.ปี3 ว.เทคนิคเชียงใหม่
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

' ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน '
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
นศท.ปี3 ว.เทคนิคเชียงใหม่ [101.109.1.xxx] เมื่อ 22/09/2011 10:06
5
อ้างอิง

วรรณ ศรี
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
วรรณ ศรี su.wan16@hotmail.com [125.26.211.xxx] เมื่อ 20/10/2011 13:47
6
อ้างอิง

cavalry19
 ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
 
cavalry19 [183.89.17.xxx] เมื่อ 26/01/2012 09:00
7
อ้างอิง

cavalry19
 พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็นทุกสิ่งอย่าง ที่ทำให้ชาติไทยได้ดำรงคงมา จนถึงทุกวันนี้ 
ทรงเป็นจอมทัพไทย และทรงเป็น เอกอัครศาสนูปถัมภก ของทุกศาสนาหลัก ที่พสกนิกรไทย 
นับถืออยู่ ทุกหมู่เหล่า แต่เนื่องจาก พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ของไทย 
มาแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต ดังนั้น พระมหากษัตริย์ไทย 
จึงทรงเป็น พุทธมามะกะ ทรงปกครองประเทศ ด้วยหลัก ของทศพิธราชธรรม 
และจักรวรรดิวัตร อันเป็นคำสอน ในพระพุทธศาสนา นำความเจริญ รุ่งเรือง 
และความผาสุก ร่มเย็น อันเป็นยอดปรารถนา ของมนุษย์มาสู่ชนชาวไทย ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
 
cavalry19 [180.183.163.xxx] เมื่อ 27/01/2012 10:50
8
อ้างอิง

นศท.พงษ์พัฒน์ บัวพันธ์
 ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
 
นศท.พงษ์พัฒน์ บัวพันธ์ pongphat_now@hotmail.com [1.1.235.xxx] เมื่อ 20/07/2012 17:38
9
อ้างอิง

นศท.นิยม บุญพรม
 ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
 
นศท.นิยม บุญพรม niyom1994@hotmail.com [1.1.235.xxx] เมื่อ 20/07/2012 17:40
10
อ้างอิง

ร้อย ทพ.4201
 ปฐพีพื้นดินทีเคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายกและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
 
ร้อย ทพ.4201 tp_girl42@hotmail.com [119.42.83.xxx] เมื่อ 10/10/2012 12:57
11
อ้างอิง

ร้อย ทพ.4202
 จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ 'ในหลวง'
ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ร้อย ทพ.4202 tp_girl42@hotmail.com [119.42.83.xxx] เมื่อ 10/10/2012 12:59
12
อ้างอิง

ร้อย ทพ.4203
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า
 
ร้อย ทพ.4203 tp_girl42@hotmail.com [119.42.83.xxx] เมื่อ 10/10/2012 13:00
13
อ้างอิง

ร้อย ทพ.4204
 พระองค์ทรงคิดค้นพลังงานน้ำมันทดแทนให้กับประเทศไทยในอนาคต โดย “ โครงการน้ำมันแก๊สโซฮอล “ ( น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินและเอทานอล ) , พ.ศ.๒๕๒๘ ทรงให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา ศึกษาต้นทุนการผลิต และทรงพระราชทานเงินทุนวิจัยจัดสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทดลอง และเริ่มผลิตเอทานอลจากอ้อย , แอลกอฮอล์จากอ้อยในปี พ.ศ.๒๕๒๙ หลังจากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๐ หลายหน่วยงานได้ร่วมกันปรังปรุงคุณภาพ เอทานอล สามารถเปิดจำหน่วยใช้งานได้ในปี พ.ศ.๒๕๔๔
 
ร้อย ทพ.4204 tp_girl42@hotmail.com [119.42.83.xxx] เมื่อ 10/10/2012 13:01
123456