สถิติ
เปิดเมื่อ25/07/2011
อัพเดท15/01/2013
ผู้เข้าชม41314
แสดงหน้า55489
ปฎิทิน
July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
AdsOne.com

ร่วมกันเทิดทูนสถาบันฯ

ร่วมกันเทิดทูนสถาบันฯ
อ้างอิง อ่าน 1511 ครั้ง / ตอบ 29 ครั้ง

คนบ้านนอกก็รักในหลวง
รักในหลวงห่วงประเทศไทย
 
 
คนบ้านนอกก็รักในหลวง [125.26.215.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
6
อ้างอิง

สห.
ข้าฯ จะจงรักภักดีพระองท่านตลอดไป 
 
สห. [125.26.214.xxx] เมื่อ 4/11/2011 10:26
7
อ้างอิง

สห.
ข้าฯ จะจงรักภักดีพระองท่านตลอดไป 
 
สห. [125.26.214.xxx] เมื่อ 4/11/2011 10:26
9
อ้างอิง

ร้อย.สห.จทบ.ล.ย.

  ๑.   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  ๒.  พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
   ๓.  ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
   ๔.  ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป
   ๕.  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
   ๖.  ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
   ๗.  ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
   ๘.   ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง
   ๙.   จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง
   ๑๐. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   ๑๑.  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   ๑๒.  ขอพระองค์ทรงพระเจริญลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
   ๑๓.  ขอให้พ่อหลวงทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่กับคนไทยตลอดไป
   ๑๔. ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอสามัคคี ไม่แบ่งสีและพักพวกครับ
   ๑๕. ขอทำดีเพื่อในหลวงครับ
 

 
 
ร้อย.สห.จทบ.ล.ย. [125.26.212.xxx] เมื่อ 19/12/2011 10:29
10
อ้างอิง

เทิดมาตุภูมิ
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 
เทิดมาตุภูมิ station_time@hotmail.com [223.205.8.xxx] เมื่อ 21/12/2011 13:39
11
อ้างอิง

ส.พัน.๖
 1-พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา  ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท
2เราจะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
3ข้าขอมอบกายถวายชีวีนี้แด่พระบาร1-พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา  ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท
2เราจะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
3ข้าขอมอบกายถวายชีวีนี้แด่พระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกพระองค์
4เหล่าทวยราษฏร์  น้อมอภิวาทวันทาพระคุณพ่อหลวง
5คนไทยรักกัน  สามัคคีกัน  เพื่อพ่อหลวง
6รักในหลวงห่วงสถาบัน  จงช่วยกันเทิดทูน
7เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ  นรเทิด ณ  เกศี
8ในหลวงพระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวไทย
9สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ  ทรงเป็นยิ่งกว่าแม่แผ่นดินไทย
10ทุกพระองค์ไม่มีคำว่าหยุดพระราชกรณียกิจ  เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สงบสุข
11พระองค์ทรงเป็นพระประมุขที่ประเสริฐ สุดที่จะหาที่เปรียบได้
12พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
13พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
14ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
15เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
 16รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
17พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
18เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
19ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
20ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
21. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
22เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
23หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
24การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
25จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
26 ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
 27เหยื่อทุกหยาดของพ่อหลวง เพื่อประชาชนทุกคน
28พ่อหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทย
29โครงการต่าง ๆ ของพระองค์ ก็เพื่อประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข
30พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก เป็นนักพัฒนา
31พ่อหลวง คือ พ่อพิมพ์ของโลก
32พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า  ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ “
33พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกในการปรับปรุงและพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน เพื่อการเพาะปลูก
34พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบประดุจ ทวยเทพ เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเดือดร้อน ลุกเป็นไฟ หรือใครเดือดร้อน พระองค์ท่านช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
35แม้ว่าพระวรกายของในหลวงจะไม่แข็งแรง แต่พระองค์ท่านมีจิตใจ สติปัญญาดุจเพชรอันล้ำค่า หาที่เปรียบมิได้เลย
36ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเลือด และจิตวิญญาณ
37พ่อหลวงเป็นมงคลต่อประเทศชาติ
38พ่อหลวงเป็นมิ่งขวัญประชาชน
39พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจของประชาชน
40พ่อหลวงเป็นสิ่งที่เคารพของประชาชน
41พ่อหลวง ทรงเป็นศรีปฐภีสยามไทย
42ผืนแผ่นดินที่อาศัยทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยรักษาเอกราชไว้ให้คงอยู่
43น้ำพระทัยจากในหลวง ทรงเปี่ยมล้นให้กับพสิกนิกรทุกหมู่เหล่า
44ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้
45โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนไทยมีความสุขอย่างแท้จริง
46หยาดเหยื่อทุกหยดของพระองค์ เพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข
47ขอให้คนไทยสามัคคี เพื่อพระเจ้าอยู่หัว
48พ่อหลวงเป็นทุกสิ่ง ทุกอย่าง
49พ่อ คือ ดวงใจของลูก ๆ
50ทุกคนที่เกิดมา จะต้องถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด คือ “อยู่อย่างแบบพอเพียง, ประหยัดและอดออม”
มีล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกพระองค์
4เหล่าทวยราษฏร์  น้อมอภิวาทวันทาพระคุณพ่อหลวง
5คนไทยรักกัน  สามัคคีกัน  เพื่อพ่อหลวง
6รักในหลวงห่วงสถาบัน  จงช่วยกันเทิดทูน
7เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ  นรเทิด ณ  เกศี
8ในหลวงพระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวไทย
9สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ  ทรงเป็นยิ่งกว่าแม่แผ่นดินไทย
10ทุกพระองค์ไม่มีคำว่าหยุดพระราชกรณียกิจ  เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สงบสุข
11พระองค์ทรงเป็นพระประมุขที่ประเสริฐ สุดที่จะหาที่เปรียบได้
12พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
13พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
14ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
15เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
 16รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
17พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
18เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
19ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
20ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
21. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
22เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
23หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
24การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
25จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
26 ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
 27เหยื่อทุกหยาดของพ่อหลวง เพื่อประชาชนทุกคน
28พ่อหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทย
29โครงการต่าง ๆ ของพระองค์ ก็เพื่อประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข
30พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก เป็นนักพัฒนา
31พ่อหลวง คือ พ่อพิมพ์ของโลก
32พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า  ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ “
33พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกในการปรับปรุงและพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน เพื่อการเพาะปลูก
34พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบประดุจ ทวยเทพ เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเดือดร้อน ลุกเป็นไฟ หรือใครเดือดร้อน พระองค์ท่านช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
35แม้ว่าพระวรกายของในหลวงจะไม่แข็งแรง แต่พระองค์ท่านมีจิตใจ สติปัญญาดุจเพชรอันล้ำค่า หาที่เปรียบมิได้เลย
36ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเลือด และจิตวิญญาณ
37พ่อหลวงเป็นมงคลต่อประเทศชาติ
38พ่อหลวงเป็นมิ่งขวัญประชาชน
39พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจของประชาชน
40พ่อหลวงเป็นสิ่งที่เคารพของประชาชน
41พ่อหลวง ทรงเป็นศรีปฐภีสยามไทย
42ผืนแผ่นดินที่อาศัยทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยรักษาเอกราชไว้ให้คงอยู่
43น้ำพระทัยจากในหลวง ทรงเปี่ยมล้นให้กับพสิกนิกรทุกหมู่เหล่า
44ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้
45โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนไทยมีความสุขอย่างแท้จริง
46หยาดเหยื่อทุกหยดของพระองค์ เพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข
47ขอให้คนไทยสามัคคี เพื่อพระเจ้าอยู่หัว
48พ่อหลวงเป็นทุกสิ่ง ทุกอย่าง
49พ่อ คือ ดวงใจของลูก ๆ
50ทุกคนที่เกิดมา จะต้องถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด คือ “อยู่อย่างแบบพอเพียง, ประหยัดและอดออม”
 
ส.พัน.๖ aofza_2010@hotmail.com [125.26.227.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:24
12
อ้างอิง

ทพ.หญิง ฉก.ทพ.๔๒
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
ทพ.หญิง ฉก.ทพ.๔๒ [113.53.6.xxx] เมื่อ 26/12/2011 09:35
13
อ้างอิง

ร้อย ทพ.4707
 
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
 
ร้อย ทพ.4707 [122.155.37.xxx] เมื่อ 27/12/2011 06:37
14
อ้างอิง

ร้อย ทพ.4707
 พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป
 
ร้อย ทพ.4707 [122.155.37.xxx] เมื่อ 27/12/2011 06:38
15
อ้างอิง

พัน.สร.๑ พล.๑ รอ.
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า 
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ  
 
พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. [125.26.35.xxx] เมื่อ 2/01/2012 10:17
16
อ้างอิง

นศท. ปี3 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็นลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว
ให้แคล้วภัยอยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน
 
นศท. ปี3 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ [118.172.40.xxx] เมื่อ 4/01/2012 11:38
123